Previous Entry Share Next Entry
sms for the day
xyu
23.2.18 nimecki voiny pobyly 4ervonyx bilya Narvy Vony zaxystyly svoju Vit4yznu vid dykuniv Zi sviatom zaxysnyka Vit4zny

?

Log in

No account? Create an account